top of page

Marine Protein thủy phân

Cải thiện giá trị sinh học của peptide

 

Xem toàn bộ nhóm hàng Marpro 

Đạm thủy phân giàu hoạt tính sinh học từ cá biển - chất điều biến quan trọng trong quá trình trao đổi chất của con vật

Protein thủy phân dành cho thức ăn chăn nuôi là  các phân đoạn peptide được giải phóng trong quá trình tiêu hóa và xử lý protein ở ruột. 

Hoạt tính sinh học của nó đóng vai trò quan trọng đối với cơ chế điều hòa và trao đổi chất, vì vậy có tác động tích cực tới chức năng sinh lý, ảnh hưởng sức khỏe vật nuôi.

Ưu điểm và tác động tích cực

Peptide chuỗi ngắn có lợi thế hơn peptide chuỗi dài ở chỗ chúng hoạt động ổn định hơn.  Peptide chuỗi ngắn được sao chép hiệu quả hơn và không có vấn đề lỗi hỏng trong quá trình hấp thụ. Peptide hoạt tính sinh học giúp tăng cường hiệu quả chăn nuôi thông qua:

  • Lượng thức ăn ăn vào: Bảo đảm hoặc tăng cường sự ngon miệng của thức ăn và kích thích vật nuôi ăn nhiều, do đó hỗ trợ vật nuôi sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. 

  • Có lợi cho sức khỏe: Đạm thủy phân từ cá biển là những đoạn amino acid cắt ra từ mạch protein, mang lại giá trị sinh học vượt trên cả giá trị dinh dưỡng của chúng.

  • Giàu dinh dưỡng: Thành phần nguyên liệu chất lượng tốt nhờ hàm lượng đạm tiêu hóa và peptide thủy phân có giá trị sinh học cao, cũng như các acid amin đặc trưng. 

Thủy phân bằng enzyme - quy trình tối đa hóa giá trị dinh dưỡng hiệu quả nhất

Cùng loại nguyên liệu như nhau, có thể tạo ra các sản phẩm đạm với tính năng khác nhau tùy thuộc vào phương pháp xử lý được ứng dụng.

Quy trình thủy phân có hiệu quả thu được peptide hoạt tính sinh học (< 1000 dalton) với lượng tối ưu từ nguồn nguyên liệu so với sản xuất bột cá (tiêu chuẩn hoặc cao cấp/LT)

Một lần nữa, một vài phương pháp thủy phân protein gồm có: thủy phân bằng acid, thủy phân bằng kiềm,  thủy phân bằng enzyme không bào protease, thủy phân bằng vi sinh vật. Quy trình thủy phân enzyme là phương pháp tốt nhất hiện nay giúp thu được nhiều đạm thủy phân nhất từ nguyên liệu cá biển.

Bạn muốn tìm hiểu thêm các sản phẩm đạm có nguồn gốc động vật khác?

bottom of page