SHARING THE KNOWLEDGE AND EXPERTISE OF OUR INDUSTRY...

 

... through technical articles, trial reports,  in-depth research, trend reviews, issue briefs, and other information to help us get ahead.

March 11, 2020

Cá là động vật thủy sinh chủ yếu và được đặc trưng bởi sự phát triển đặc biệt cao của hệ thống vị giác của chúng. Ở một số loài cá gần 20% mô thần kinh ở nảo cá được chuyên biệt cho chức năng này, (Kotrschal & Palzenberger, 1992) và số tế bào cảm nhận vị giác ở cá có s...

March 3, 2020

Hiện nay, protein thủy phân (protein hydrolysate), hay đạm thủy phân từ phụ phẩm chế biến, giết mổ… được coi là nguyên liệu chức năng (functional ingredients) là một trong những sản phẩm chế biến sâu có hàm lượng kỹ thuật cao nhất trong số các sản phẩm được tạo ra để p...

Please reload

Featured Posts

Multifunctional activity of bioactive peptides and their positive impacts on animal body

August 21, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

VIETNAM

BANGLADESH

T: +84 (0) 285449 6336/37

F: +84 (0) 285449 6338

T: + 880 1968 775 700

    + 880 1711 986 355

REQUEST A MEETING

T Floor, Hoang Viet building, 34 Hoang Viet Str., Ward 4, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Entity Address: 10/I, Mirbagh, Nayatola (Ground Floor) P.O. - Shantinagar, P.S. Hatirjheel, Dhaka

CONTACT

CONTACT

EMAIL

EMAIL

REQUEST A MEETING

AT A GLANCE
PRODUCT QUICK SEARCH
SOLUTION QUICK SEARCH
QUICK SUPPORT
ISSUE QUICK SEARCH
STAY CONNECT
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© NAN Group. All rights reserved.